presenteert

Innovation Accelerator

Introductie van stedelijk elektrisch busvervoer

Donderdag 2 november 2017 | 09:00 - 17:00

Uitwerking Innovation Accelerator

Hoe komen we tot een ideale samenwerking om de transitie te maken naar stedelijk elektrisch (bus-)vervoer in 2025?

30 deelnemers van 25 toonaangevende organisaties in de stedelijke elektrische bus sector hebben meegewerkt aan het beantwoorden van deze vraag.

Infographic

Met dank aan Jeroen van der Liende voor het tekenen van deze visual!

5 onzekerheden bepalen op dit moment de voortgang van de zero emissie ambities:

 1. Regiehouderschap
 2. Laadstrategie
 3. Eigendom laadinfra
 4. Concessie duur
 5. Type dienstverlening

Hieruit kunnen we het volgende concluderen:

Regiehouder – De beleidsmakers moeten regiehouder van de transitie worden om overkoepelende besluiten te nemen. Dit is tempo-bepalend voor de transitie.

Laadstrategie – Zonder intensieve samenwerking tussen de deelnemers ontstaat geen laadstrategie en blijft onduidelijk wie eigenaar van de laadinfra moet zijn. Beleidsmakers, netbeheerder en vervoerder moeten per stad opstellen welke laadstrategie het beste bij de stad van de toekomst past, tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Netwerk – Om tot de maatschappelijk optimale oplossing te komen is de kennis van de netbeheerder cruciaal. De beleidsmakers moeten de eigenaar van de benodigde laadinfrastructuur beleggen bij de partij die optimaal gebruikt maakt van de mogelijkheden.

Concessie – De huidige concessies sluiten nog onvoldoende aan op ontwikkelingen rondom Zero Emission busvervoer, waardoor invloed en kennis van belanghebbenden niet benut worden. Huidige aanbestedingen moeten omgezet worden naar functionele aanbestedingen, om ruimte te laten voor innovatie, samenwerking en technologische ontwikkelingen.

Download het volledige verslag van de dag hier.

Stevin Innovation Accelerator:
Al ons OV elektrisch in 2025!

Op 2 november organiseert Stevin Technology Consultants de Stevin Innovation Accelerator. Samen met alle partijen die een rol gaan spelen in de toekomst van elektrisch openbaar busvervoer, wordt tijdens deze dag naar oplossingen gezocht om elektrisch openbaar busvervoer in alle grote steden in Nederland versneld te introduceren.

Waarom deze challenge?

Kortweg: binnen 10 jaar moet ons openbaar busvervoer elektrisch zijn! #hoedan?
De provincie Utrecht heeft de ambitie dat in 2028 het stedelijk en regionaal openbaar busvervoer volledig uitstootvrij is. Ook de gemeente Amsterdam en de GVB hebben in een convenant de ambitie opgenomen om in 2025 uitstootvrij openbaar busvervoer te realiseren. Maar zelfs in landelijke concessies komt de eis om uitstootvrij te zijn steeds prominenter naar voren. Mooie ambities die helpen bij de energietransitie en de verduurzaming van Nederland! Het tijdsbestek waarin deze transitie moet plaats vinden is echter kort; binnen 10 jaar moeten type technologie, ruimtelijke vraagstukken, beleid, kosten- en batenverdeling maar ook onze infrastructuur hierop zijn aangepast. Alleen acteren in deze werkt niet! Deze uitdaging vraagt om samenwerking en over de grenzen van de eigen organisaties heen te kijken. De Innovation Accelerator van Stevin faciliteert dit op 2 november!

Wat is het doel?

Samen met lokale en regionale overheid (provincie Utrecht, gemeente Amsterdam, Rotterdam & Den Haag), concessieverleners (MRDH en VRA), netbeheerders (Alliander en Stedin), Vervoerders (Arriva, Connexxion, GVB, RET en HTM), bus producenten (Ebusco, Volvo, VDL), Laadinfra producenten (Allego, Siemens), Kennisinstituten (TNO, Elaad, CROW) en adviesbureaus (Stevin, EV Consult) willen we de reeds gestelde ambities realiseren. Geen nieuwe beloften, maar concrete invulling en aanvliegroutes om de daad bij het woord te voegen in het komende decennium!

Wat maakt deze dag uniek?

De introductie van elektrisch busvervoer vraagt om een integrale aanpak. Nieuwe spelers verschijnen op het toneel, en de kosten en baten van de business case zien er anders uit dan die van de conventionele manieren van transport. Dit betekent dat de rollen van de huidige spelers veranderen en zij moeten samenwerken met nieuwe partijen (netbeheerders). Daarnaast komt er een volledig nieuwe elektrische infrastructuur. Wie wordt eigenaar van deze nieuwe energie infrastructuur en hoe bouwen we dit tegen minimale maatschappelijke kosten?

Hoe vullen we de dag in?

Een challenge die integraal benaderd moet worden, verschillende partijen die (soms voor het eerst) moeten samenwerken en een naderende deadline: drie ingrediënten die bij uitstek vragen om een pressure cooker. De pressure cooker, ontwikkeld door o.m. drs. Jacintha Scheerder, is een breed geïmplementeerd programma binnen zowel universitair onderwijs als ook het bedrijfsleven. Tijdens de pressure cooker zullen diverse deelnemers, binnen een kort tijdsbestek, samen komen tot een oplossing voor een grote maatschappelijke uitdaging. Er worden op basis van de grootste obstakels en de grootste onzekerheden verschillende toekomstscenario’s ontwikkeld tijdens de pressure cooker, waarmee wordt bepaald hoe deze onzekerheden kunnen worden weggenomen. Op basis van gemaakte afspraken op korte, middellange en lange termijn kan er vervolgens samen actie worden ondernomen. Dit alles onder leiding van Futuroloog Jacintha Scheerder van WE THE FUTURE. Graag koppelen we in media terug over uitkomsten en vervolgstappen. Gaat ons dit lukken? Is NL per 2025 op het gebied van ov echt uitstoot-vrij als het aan de deelnemers ligt? En #hoedan?

Bekijk de hele aflevering van VPRO Tegenlicht hier.

Foto's van de Innovation Accelerator

In het nieuws

 • "Toekomstbeelden en Europese trends"

 • "Het vervoer van morgen begint vandaag"

 • "BYD: De electrische bus verdient zich terug"

 • "BYD: Delivering the Worlds Largest Electric Bus Fleet"

 • "Transitie aanpak zero emissie busvervoer"

 • "Aantal e-bussen neemt wereldwijd snel toe"

 • "16 elektrische stadsbussen voor Haarlem"

 • "Eindhovense e-bussen maken belofte waar"

 • "Alstom waagt zich op de busmarkt"

 • "100 elektrische VDL Citea's en 18 VDL Futura dubbeldekkers voor Connexxion"

 • "Volvo Bus profileert zich als koploper elektrisch vervoer op UITP Summit"

 • "Proef met bus die laadt via traminfra"

 • "Elektrificatie leidt tot minder busvervoer"

 • "Nederland loopt voorop in elektrisch busvervoer"

 • "Volvo komt op stoom met zero emissie"

 • "Zweedse Malmö stapt over op volledig elektrische bussen met Volvo"

 • "Laden elektrische bussen kan 15 procent goedkoper"

 • "Amsterdam neigt naar rijdend opladen"

 • "Steeds meer één vraaggestuurde mobiliteitsmarkt"

 • "Bevoorrading binnensteden volledig elektrisch"

 • "Ervaring e-bussen gebruiken voor aanschaf 142 nieuwe bussen"

 • "Luxemburg elektrificeert OV met hulp van Volvo"

 • "E-bussen missen schaal voor investering"

 • "Vervoerders moeten innoveren om te kunnen concurreren"

 • "Hoe werkt het?"

Deelnemende bedrijven

Locatie

Het evenement vindt plaats op een prachtige locatie: Het Muntgebouw in Utrecht. Hieronder vindt u de adresgegevens:

Adresgegevens:

Het Muntgebouw
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht

Uitgebreide routebeschrijving

Contact

Wilt u meer weten over dit evenement? Met het onderstaande formulier kunt u ons een bericht sturen. Wij voorzien u van de informatie die u nodig heeft.